Pracownicy tymczasowi są objęci pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym, rentowym i chorobowym. W szczególnej sytuacji są studenci do 26 roku życia, którzy są ubezpieczenie na podstawie odrębnych przepisów.