Tak. Zawieramy umowę ze wszystkimi pracownikami tymczasowymi, którzy współpracują z naszą agencją.