Wynagrodzenia wypłacamy zgodnie z terminami zawartymi w umowie z pracownikiem tymczasowym bądź zleceniobiorcą.
Płace są wypłacane na kartę (pomagamy otworzyć konto bankowe) do 20 dnia każdego miesiąca. Przykład: Wynagrodzenie za kwiecień wypłacane jest do 20 maja.