Czas oczekiwania na pracę jest różny. Zależy on między innymi od: posiadanych przez nas aktualnie ofert pracy, kwalifikacji kandydatów oraz ich dyspozycyjności do podjęcia zatrudnienia. Średnio trwa to od 2 do 4 tygodni.