Pracownik ma obowiązek przekazać wykaz godzin ostatniego dnia miesiąca, wyjątek jest praca na zamianie nocnej wtedy pracownik przekazuje godzin dnia następnego.
Godziny powinny być przekazana poczta e-mail na adres: zarplata@optimumgo.pl lub poprzez Viber na numer telefonu +48 885 771 770